Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2004 z dne 23. 9. 2004

Kazalo

4413. Navodilo o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, stran 12529.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04) izdaja ministrica za pravosodje na predlog Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
N A V O D I L O
o načinu nakazovanja nadomestil za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic
in zarubljenih premičnin
1. člen
To navodilo določa način in roke za nakazilo nadomestila za opravo vpisa v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljnjem besedilu: register) notarjev Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
2. člen
Če predlagatelj zahteve za vpis podatkov v register plača nadomestilo za opravo vpisa v register pri notarju, mora nadomestilo plačati pred ali najkasneje hkrati z vložitvijo zahteve za vpis, na podlagi računa, ki ga izstavi notar.
3. člen
AJPES izstavi račun notarju enkrat mesečno, v petih delovnih dneh po koncu meseca, za plačilo nadomestila za vse vpise v register v preteklem mesecu, ki so bili opravljeni na njegovo zahtevo.
Notar plača račun negotovinsko v osmih dneh po izstavitvi računa.
4. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-3/2002
Ljubljana, dne 7. septembra 2004.
EVA 2004-2011-0048
Zdenka Cerar l. r.
Ministrica
za pravosodje

AAA Zlata odličnost