Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2004 z dne 3. 9. 2004

Kazalo

4266. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu, stran 11766.

Na podlagi osmega in devetega odstavka 40. člena Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 75/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 109/03 in 77/04) se v 8. členu pred besedilom »Ne glede na« doda številka »(1)«.
V sedanjem prvem odstavku se črta besedilo »povprečnega zneska neposrednih plačil za 1 ha poljščin v letu 2003, to je«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če so sredstva, določena v programu odprave posledic naravne nesreče, manjša od vsote izračunanih sredstev, ki se dodelijo posameznemu upravičencu po 6. členu te uredbe, se izplačila posameznemu upravičencu sorazmerno zmanjšajo tako, da se pomnožijo s količnikom med razpoložljivimi sredstvi za odpravo posledic škode in vsoto vseh sredstev, izračunanih po 6. členu te uredbe.«.
2. člen
Za 8. členom so doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Za neposredno plačilo se ne štejejo podpore na površino, ki jih določajo predpisi, ki urejajo kmetijstvo.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-35/2003-3
Ljubljana, dne 25. avgusta 2004.
EVA 2004-2311-0335
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina