Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2004 z dne 26. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2004 z dne 26. 8. 2004

Kazalo

4207. Aneks h kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije, stran 11439.

Podpisniki kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije, v skladu z določili Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 sklepamo
A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za cestni potniški promet Slovenije
(Uradni list RS, št. 32/98)
1. člen
V skladu z dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 se določi enotni usklajevalni znesek v višini 6.100 SIT bruto, ki se aplicira na bruto plačo vsakega zaposlenega po kolektivni pogodbi.
2. člen
Usklajevalni znesek iz 1. člena tega aneksa se obračunava kot poseben dodatek k plači za mesec avgust 2004.
Dodatek se izplačuje vse dokler se ne vključi v sistem plač v kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije.
3. člen
Podpisniki kolektivne pogodbe za cestni potniški promet bomo določili usklajevalni znesek za leto 2005 najkasneje do konca meseca marca leta 2005.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 8. 2004 dalje.
V primeru spora se uporabljajo določila kolektivne pogodbe dejavnosti.
Ljubljana, dne 19. julija 2004.
Podpisniki:
Predstavnik delojemalcev:
 
ZSSS-Sindikat delavcev prometa in zveze Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l. r.
 
Predstavnika delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Predsednik združenja
delodajalcev Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Predsednik Upravnega odbora
Zdenko Pavček l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 3. 8. 2004 pod zap. št. 55/2 in št. spisa 121-03-001/95-007.

AAA Zlata odličnost