Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4108. Sprememba pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka, stran 10997.

Na podlagi 7. in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 70/00, 24/01) in 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 62/00 in 114/01) izdaja župan Občine Pivka
S P R E M E M B O P R A V I L N I K A
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka.
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 77/02; v nadaljevanju: pravilnik) se 4. člen spremeni tako, da se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Upravičenci do sofinanciranja so poleg fizičnih in pravnih oseb iz prejšnjega odstavka tudi osebe, ki imajo sedež izven Občine Pivka, vendar je aktivnost, ki je predmet prijave opravljena na območju Občine Pivka oziroma so uporabniki storitve ali udeleženci izobraževanj občani Občine Pivka.«
2. člen
Spremeni se četrti odstavek 5. člena pravilnika, ki se glasi:
»Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezonske narave del potrebno nujno pričeti že prej oziroma tistih, ki se zaradi obsega investicije nadaljujejo iz preteklega leta. Podana mora biti presoja stanja na kmetiji in njene razvojne možnosti s strani kmetijske svetovalne službe.«
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 8. točke 9. člena pravilnika in se glasi:
»Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti začete v tekočem letu ter nadaljevanje investicij iz preteklega leta in sicer za: nakup strojev, naprav in opreme, ter za gradbena in obrtniška dela.«
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 13. točke 9. člena pravilnika in se glasi:
»Višina pomoči
– sofinancira se do 40% upravičenih stroškov za investicije, začete v tekočem letu in nadaljevanje investicije iz preteklega leta, in sicer za: nakup molzne in hladilne ter ostale hlevske opreme ter za gradbena in obrtniška dela.«
5. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja se od 1. januarja 2004 dalje.
Št. 03101/2004
Pivka, dne 28. aprila 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost