Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4104. Spremembe in dopolnitve pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke, stran 10988.

Na podlagi 46. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01, 96/02 in 37/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 57/94, 14/95, 29/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02 in 108/03) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava je Občinski svet občine Lendava na 12. seji dne 26. 7. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke
1. člen
V preambuli Pravilnika o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke, objavljen v Lendavskih novicah št. 1/IV. z dne 19. 2. 2001 (v nadaljevanju: pravilnik), se besedilo: » 23. in 24. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97, 35/97 in 54/00) nadomesti z besedilom: »46. člena Zakona o industrijski lastnini – ZIL – 1 (Uradni list RS, št. 45/01, 96/02 in 37/04)«. Pri navedbah uradnih listov za Zakon o lokalni samoupravi se besedica »in« nadomesti z vejico; vejica se doda tudi za št. 59/99, na novo pa se dodajo naslednje številke uradnih listov: »70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03)«.
2. člen
Naslov pravilnika se pravilno glasi: »Pravilnik o kolektivni znamki«.
3. člen
V 1. členu pravilnika se besedilo: » s pravilnikom o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke« nadomesti z besedilom: »S pravilnikom o kolektivni znamki«.
4. člen
V prvem stavku drugega odstavka 3. člena se črta besedilo: »ki se lahko uporablja tudi samostojno – brez logotipa«.
5. člen
V 7. členu pravilnika se pri navedbah uradnih listov doda: »ter 52/02«.
6. člen
V tretjem odstavku 8. člena pravilnika se besedilo, pisano v oklepaju spremeni tako, da glasi: »Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00, 42/02 in 18/04.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-01-18/01
Lendava, dne 26. julija 2004.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost