Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4103. Sklep o določitvi cen in pogojev izvajanja dimnikarskih storitev, stran 10987.

Na podlagi 13. člena Odloka o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj je Svet Mestne občine Kranj na 14. seji dne 26. 5. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cen in pogojev izvajanja dimnikarskih storitev
1. člen
Cene storitev v stanovanjskih hišah ali stanovanjskih enotah
+--------------------------------------+
|Redno čiščenje naprav         |
+-------------------------------+------+
| prva tuljava, prva storitev  | 3.200|
+-------------------------------+------+
| kurilna naprava moči nad 8 kW | 2.750|
+-------------------------------+------+
| tuljava kurilne naprave moči | 1.450|
|nad 8 kW            |   |
+-------------------------------+------+
| skupna tuljava v etažnem   | 1.450|
|stanovanju           |   |
+-------------------------------+------+
| iztočnica           | 1.100|
+-------------------------------+------+
| dimovodni kanal        |  550|
+--------------------------------------+
|- storitve v sklopih         |
+-------------------------------+------+
| tuljava z iztočnico      | 4.300|
+-------------------------------+------+
| dve tuljavi z iztočnico    | 5.750|
+-------------------------------+------+
| tuljava z iztočnico in    | 6.300|
|kurilna naprava        |   |
| do 8 kW            |   |
+-------------------------------+------+
| tuljava z iztočnico in    | 7.600|
|kurilna naprava        |   |
| nad 8 kW           |   |
+--------------------------------------+
|Pregledi naprav            |
+--------------------------------------+
|- prvi pregled naprav         |
+-------------------------------+------+
| v stanovanjski hiši      |21.400|
+-------------------------------+------+
| v etažnem stanovanju     |13.200|
+-------------------------------+------+
| ene tuljave          | 2.900|
+-------------------------------+------+
|- pregled dimovodnih poti   | 3.200|
+--------------------------------------+
|- letni pregled naprav 50% cene    |
|čiščenja naprav v uporabi       |
+--------------------------------------+
|- ponovni pregled 50% cene prvega   |
|pregleda naprav ali letnega pregleda |
|naprav                |
+--------------------------------------+
|Meritve emisij dimnih plinov     |
+-------------------------------+------+
| prva ali občasna meritev   | 6.500|
+-------------------------------+------+
| ponovna meritev        | 3.800|
+-------------------------------+------+
2. člen
Cenik storitev v poslovnih objektih
+--------------------------------------+
|Redno čiščenje naprav         |
+-------------------------------+------+
|- gostinski štedilnik, pekovska| 7.600|
|peč              |   |
+--------------------------------------+
|- kurilna naprava moči        |
+-------------------------------+------+
| do 50 kW           |10.110|
+-------------------------------+------+
| do 100 kW           |12.620|
+-------------------------------+------+
| do 400 kW           |17.984|
+-------------------------------+------+
| do 700 kW           |25.534|
+-------------------------------+------+
| do 1.500 kW          |37.285|
+-------------------------------+------+
| vsak nadaljni 1 kW      |  134|
+--------------------------------------+
|- dimovodna tuljava od kurilne    |
|naprave moči             |
+-------------------------------+------+
| do 100 kW           | 4.300|
+-------------------------------+------+
| do 700 kW           | 7.412|
+-------------------------------+------+
| do 1.500 kW          |10.618|
+-------------------------------+------+
| prezračevalna tuljava,    | 3.200|
|iztočnica           |   |
+--------------------------------------+
|- dimovodni kanali          |
+-------------------------------+------+
| dolžine do 0,50 metra     | 3.200|
+-------------------------------+------+
| vsak nadaljnji meter     | 1.450|
+--------------------------------------+
|Pregledi naprav            |
+--------------------------------------+
|- prvi pregled            |
+-------------------------------+------+
| kurilna naprava        |37.285|
+-------------------------------+------+
| tuljava            | 3.200|
+--------------------------------------+
|- pregled dimovodnih poti       |
+--------------------------------------+
| kurilna naprava 40% cene čiščenja  |
|naprave                |
+--------------------------------------+
| tuljava 60% čiščenja tuljave     |
+--------------------------------------+
|- letni pregled 50% cene čiščenja   |
|naprav v uporabi           |
+--------------------------------------+
|- ponovni pregled 50% cene prvega   |
|pregleda in pregleda dimovodnih poti |
+--------------------------------------+
|Meritve emisij dimnih plinov     |
+-------------------------------+------+
|- kurilne naprave moči do 24 kW|15.930|
+--------------------------------------+
|- kurilne naprave moči nad 24 kW   |
+-------------------------------+------+
| prva meritev – na prvi    |24.260|
|stopnji            |   |
+-------------------------------+------+
| druga meritev – na drugi   |11.642|
|stopnji            |   |
+-------------------------------+------+
| tretja meritev – pri     | 6.970|
|modularni regulaciji      |   |
+-------------------------------+------+
|- 4 ali več kurilnih naprav  | 6.970|
+-------------------------------+------+
|- ponovna meritev       |11.620|
+-------------------------------+------+
3. člen
Delo po času in ostale storitve
+-----------------------------+--------+
|ročno čiščenje naprav    |5.750  |
+-----------------------------+--------+
|strojno čiščenje naprav   |7.600  |
+-----------------------------+--------+
|izdelava strokovnih ocen in |9.148  |
|poročil           |    |
+--------------------------------------+
|proti korozijska zaščita 50% cene   |
|čiščenja naprav            |
+--------------------------------------+
4. člen
Drugi pogoji izvajanja dimnikarskih storitev:
1. za zaključno čiščenje naprav, ob koncu kurilne sezone in za pripravo naprav za inšpekcijski pregled, se cene čiščenja povečajo za 50%;
2. za storitve, ki se opravljajo pod težkimi pogoji (delo na višini, v notranjosti kurilne naprave, temperaturne razlike, škodljivi plini ipd.) in za izžiganje tuljav se cene povečajo za 50%;
3. za pripravo in zaključek dela v industriji se cene storitev povečajo za 30%;
4. meritve emisij dimnih plinov se izvajajo skupaj z letnim pregledom naprav, pri tem se obračuna le cena za meritev emisij dimnih plinov;
5. čas na poti se obračuna le za posamezno storitev v objektu, ki je oddaljena od Kranja več kot 30 minut vožnje z vozilom oziroma v primeru peš hoje do uporabnika, če je uporabnik oddaljen eno uro peš hoje;
6. za storitve, ki so bile najavljene, pa jih po krivdi uporabnika ni bilo mogoče opraviti, se obračuna povračilo v višini dejanskih stroškov; kot krivdo uporabnika je mogoče smatrati le v primeru, ko uporabnik potrdi najavljen čas prihoda dimnikarja ali ko uporabnik naroči dimnikarske storitve, potrdi najavljen čas vendar dimnikar ne more opraviti storitve.
7. če ima pravni subjekt svoje poslovne prostore v objektu, ki ima status stanovanjske hiše oziroma stanovanjske enote, se storitve zaračunajo po 1. členu tega cenika.
5. člen
Vse cene v ceniku so v slovenskih tolarjih. V cenah je upoštevan 20% DDV ter koncesijska dajatev.
6. člen
Cenik se uporablja naslednji dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen in pogojev izvajanja dimnikarskih storitev (Uradni list RS, št. 71/03).
Kranj, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost