Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4102. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj, stran 10986.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 1. člena Zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90) 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 2. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 60/02) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet Mestne občine Kranj na 14. seji dne 26. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj
1. člen
V Odloku o dimnikarski službi v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 57/03) se v 15. členu črta zadnja alinea.
2. člen
V 17. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
„Dimnikarske storitve mora izvajati racionalno, tako da bodo posledično storitve tudi za uporabnika finančno najugodnejše.“
3. člen
V VIII. poglavju se spremeni naslov tako, da se glasi:
„VIII. FINANCIRANJE“
4. člen
V 24. členu se črtajo določbe drugega, tretjega, četrtega in šestega odstavka.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35209-0002/2003-46/14
Kranj, dne 10. junija 2004.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost