Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4094. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Tržič, stran 10957.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02 in 108/03), Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 1/69, 7/70, 51/71, 7/72, Uradni list RS-stari, št. 18/91 in Uradni list RS, št. 57/99), ter 10. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet občine Tržič na nadaljevanju 10. redne seje dne 7. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Tržič
1. člen
V Odloku o komunalnih taksah v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 69/02 in 11/03 – v nadaljevanju: odlok) se besedilo 3. točke 2. člena nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
„za uporabo plakatnih oziroma oglaševalskih objektov, ki so postavljeni v javnem prostoru po določilih tega odloka ter za plakate oziroma reklamne oglase, ki so pritrjeni ali kako drugače nameščeni na plakatnih oziroma oglaševalskih objektih;“
Besedilo 4. točke 2. člena odloka se v celoti nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
„za uporabo javnega prostora za začasne namene za: postavitev kioskov, stojnic, za premične gostinske prikolice, za mobilna prodajna mesta za prodajo: pijač, hrane, sadja, zelenjave itd. (potujoče prodajalne), za cirkuse in zabavne parke, za reklamne avtomobile (pri prodaji srečk), parkiranje, šotorenje in v drugih primerih začasnega značaja;”
2. člen
Za 2. členom odloka se doda nov 2a. člen, ki se glasi:
„V prejšnjem členu uporabljena izraza „javni prostor” in „javna površina” imata naslednji pomen:
Javni prostor je po tem odloku objekt v javni rabi, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina ter vse površine v lasti Občine Tržič in krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič.
Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem kot je hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka, pošta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in avtobusne postaje, letališča in pristaniškega terminala, postaja žičnice, garažna stavba in podobne stavbe za promet in komunikacije, stavba za razvedrilo, muzej, knjižnica, šolska stavba in druge stavbe za izobraževanje, stavba za bolnišnično ali zavodsko oskrbo, športna dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska stavba.
3. člen
V odloku se besedilo:
„Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe” nadomesti z besedilom: „Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti”;
„Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe“ nadomesti z besedilom: „Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti”;
„Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe” nadomesti z besedilom: „Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti”.
4. člen
Za 6. členom odloka se doda nov 6a. člen, ki se glasi:
„Komunalno takso plačuje taksni zavezanec za določeno časovno obdobje: leto, mesec ali dan.
V primeru, ko je za uporabo taksnega predmeta določeno mesečno plačilo komunalne takse, taksna obveznost pa ne nastane prvega dne v mesecu, se pri odmeri komunalne takse upošteva število točk, sorazmerno številu dni, za katere je taksna obveznost nastala.”
5. člen
V 12. členu odloka se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
„Taksni zavezanci so oproščeni plačila takse tarifne številke 3.2. za reklamne table, kjer oglašujejo svojo dejavnost na lastnih poslovnih objektih do reklamne površine 5 m2.”
6. člen
V tarifi komunalnih taks k odloku – v nadaljevanju: tarifa komunalnih taks, se besedilo 1. in 3. točke obrazložitve tarifne številke 3 v celoti črta. Ostale točke v obrazložitvi se ustrezno preštevilčijo.
7. člen
V tarifi komunalnih taks se besedilo 7.2 točke tarifne številke 7. v celoti črta. Dosedanja točka 7.3 tarifne številke se preštevilči v točko 7.2.
V tarifi komunalnih taks se doda 3. točka obrazložitve tarifne številke 7, ki se glasi:
„Za uporabo več kot 3 usmerjevalnih tabel, namenjenih vodenju prometa do gospodarskih subjektov, poslovnih stavb in dejavnosti, je letni znesek za plačilo komunalne takse v višini 315 točk.“
8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-07/02-07
Tržič, dne 7. julija 2004.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti