Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4093. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Stari trg - DSO, stran 10957.

Na podlagi 17. člena Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99), 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter na podlagi Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 13. redni seji dne 26. 7. 2004 sprejel
S K L E P
o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Stari trg – DSO
1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt Stari trg – DSO, ki ga je izdelalo podjetje "ESPRI" Agencija za podjetništvo in vodenje, d.o.o., Novo mesto, Novi trg 11, Novo mesto, v juliju 2004.
2. člen
Komunalni prispevek se revalorizira po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR na dan izdaje odločbe o odmeri tega.
3. člen
Občina ne prevzema strokovne odgovornosti za izgradnjo komunalne infrastrukture.
4. člen
Občina Trebnje na podlagi javnega razpisa izbere izvajalca za izvedbo komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Nadzor nad izvedbo projekta zagotovi Občina Trebnje.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati v osmih dneh po objavi.
Št. 350-05-31/2000
Trebnje, dne 26. julija 2004.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost