Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4091. Sklep o ponovni javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika, stran 10956.

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel
S K L E P
o ponovni javni razgrnitvi osnutka Odloka o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika
I
Župan Občine Šmartno pri Litiji odreja ponovno javno razgrnitev Odloka o ureditvenem načrtu za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika.
II
Javna razgrnitev osnutka odloka se začne osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ter traja 14 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Šmartno pri Litiji. Obravnava bo v torek 24. 8. 2004 ob 18. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.
III
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Šmartno pri Litiji. Le-ta zavzame stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Šmartno pri Litiji.
IV
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-03/2003
Šmartno pri Litiji, dne 9. avgusta 2004.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost