Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4085. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec, stran 10949.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na seji dne 20. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec
1. člen
Za čas volilne kampanje za volitve poslancev v državni zbor Republike Slovenije Občina Rogatec določa naslednja plakatna mesta:
– deska za plakatiranje na bivši samopostrežbi Mercator,
– desko za plakatiranje pri trgovini Sadje, zelenjava v Rogatcu,
– desko za plakatiranje na stari šoli v trgu Rogatec,
– desko za plakatiranje pri vaško–gasilskem domu Donačka Gora,
– desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bife Janko),
– desko za plakatiranje v Dobovcu (pri bife Hustič).
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat v velikosti A2 na vsakega od zgoraj navedenih plakatnih mest.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila zakona o volilni kampanji.
2. člen
Plakatna mesta na:
– avtobusni postaji Rogatec
– avtobusnih postajah Brezovec
– avtobusnih postajah Ceste (Gorenje)
– avtobusni postaji Dobovec (pri bife Hustič)
– avtobusni postaji Dobovec (pri bife Janko)
– avtobusni postaji Tlake
– avtobusni postaji Florijanski most
– avtobusni postaji križišče Žahenberc – Log
se rezervirajo za oglase volilnih komisij in jih stranke za nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili ne smejo uporabljati.
3. člen
Plakatiranje zunaj v prvem členu navedenih plakatnih mest je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo določila Zakona o volilni kampanji.
4. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec na stroške organizatorja.
5. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate s plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila je prekršek po drugi alinei 28. člena Zakona o volilni kampanji, zato bodo kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev) predlagani organu za prekrške, plakate pa bo na stroške organizatorja odstranila pooblaščena oseba Občine Rogatec.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0063/2004
Rogatec, dne 20. julija 2004.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost