Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4082. Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 7. 2004, stran 10945.

Občinski svet občine Radeče je na podlagi 31. in 32. člena Zakona o Vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 - popr.) na 12. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 7. 2004
1. člen
Cene programov v Enoti vrtca Radeče znašajo:
---------------------------------------------------------------
                            Dopustno
                  Metodolog.    povišanje
---------------------------------------------------------------
1. Program celodnevne
(največ 9 urne) vzgoje in
varstva otrok            74.900 SIT    67.540 SIT
2. Program poldnevne
(največ 6 urne)
vzgoje in varstva otrok z živili  67.300 SIT    54.035 SIT
3. Varstvo po urah              350 SIT
4. Cicibanove urice             370 SIT
---------------------------------------------------------------
2. člen
Cena programa, v katerega je otrok vključen je osnova za plačilo staršev. Program, v katerega je otrok vključen, se med letom ne more spreminjati. Cena programa je izračunana na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 97/03), ne vsebuje pa stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja in investicij.
3. člen
Cena živil v celodnevnem programu 350 SIT na dan, cena v poldnevnem programu pa 310 SIT na dan.
Hrana se odšteva za dnevno odsotnost otroka v višini cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca.
4. člen
Staršem, ki po otroka ne prihajajo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 1.200 SIT za vsako uro nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu.
5. člen
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za daljšo neprekinjeno odsotnost otroka, najmanj en mesec, uveljavijo rezervacijo (počitniško odjavo). Rezervacijo so starši dolžni pisno napovedati na upravi vrtca najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
6. člen
Za odjavljeni mesec (počitniška odjava) je prispevek staršev 60% prispevka, ki ga starši plačujejo po lestvici za program, ki ga otrok obiskuje.
7. člen
V primeru, ko gre za polno mesečno odsotnost otroka zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan.
V primeru odsotnosti otroka za nepolni mesec je plačilo staršev znižano za dan odsotnosti cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca.
8. člen
Cene programov in rezervacij v Enoti vrtca Radeče začnejo veljati s 1. 7. 2004.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 6. 2002, št. 03200-1/02-54, z dne 7. 6. 2002.
Št. 03200-1/04-91
Radeče, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost