Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4081. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče, stran 10944.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01, 51/02) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99, 48/02, 52/02 – popr.) je Občinski svet občine Radeče na 12. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče, (Uradni list RS, št. 99/02), se v 3. členu dodajo nove alinee:
– naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– nadomestilo škode, ki so jo v kmetijstvu povzročile naravne nesreče (slana, toča, deževje, suša),
– izvajanje programa CRPOV,
– začetna pomoč mladim kmetom.
2. člen
V 9. členu se spremeni višina pomoči:
2. Ureditev kmetijskih zemljišč:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov za krčenje zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in obsetev do višine 200.000 SIT/ha
– do 50% upravičenih stroškov za dela iz prejšnje alineje z manjšim drenažiranjem kmetijskih površin (do 100 m drenažnih cevi), do višine 300.000 SIT/ha,
– do 50% upravičenih stroškov za dela iz zgornje alineje z večjim drenažiranjem kmetijskih površin (nad 100 m drenažnih cevi) do višine 350.000 SIT/ha
3. Urejanje pašnikov:
a) Sofinancirajo se upravičeni stroški za novo postavitev
pašnika:
– do 50.000 SIT/ha za govedo in konje,
– do 60.000 SIT/ha za drobnico;
b) za obnovo pašnika: (obnova ne prej kot po 10. letih):
– do 30.000 SIT/ha za govedo in konje,
– do 45.000 SIT/ha za drobnico.
Dodajo se nova področja pomoči:
6. Naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov
Pomoč se nameni v začetni fazi investicije predvsem za pridobitev potrebne dokumentacije in to v višini do 50% stroškov. Višino določi Komisija za kmetijstvo.
7. Nadomestilo škode, ki so jo v kmetijstvu povzročile naravne nesreče (slana, toča, deževje, suša)
Višino povrnjene škode določi Komisija za kmetijstvo ali drugi pristojni organ v občini glede na višino nastale škode.
Prag za ocenjevanje je škoda večja od 30% na področju z lažjimi obdelovalnimi pogoji in 20% na območjih s težjimi obdelovalnimi pogoji.
8. Izvajanje programa CRPOV
Pomoč se lahko nameni za posamezne programe, ki so opredeljeni v projektu CRPOV in bodo povečali prihodek na posamezni kmetiji; to so predvsem investicije v predelavo proizvodov pridelanih na kmetiji, turizem in ohranjanje kulturne dediščine.
Višino pomoči določi Komisija za kmetijstvo glede na višino posamezne naložbe.
9. Začetna pomoč mladim kmetom
Začetna podpora mladim kmetom spodbuja razvoj kmetijstva in preprečuje demografsko praznjenje podeželja. Začetna pomoč se odobri, če je kmet mlajši od 40 let, ima ustrezno znanje in prvič vzpostavlja kmetijsko dejavnost.
Višino pomoči določi Komisija za kmetijstvo.
3. člen
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Radeče se objavijo v Uradnem listu RS in pričnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 03200-1/04-93
Radeče, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Radeče
Franc Lipoglavšek l. r.

AAA Zlata odličnost