Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4073. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišča parc. št. 1537/5, k.o. Žaloviče, stran 10931.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/99 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1, 51/02 in 16/02 – sklep US), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, odl. US – Uradni list RS, št. 97/03), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države ali občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 13. in 15. seji dne 20. 5. 2004 in 15. 7. 2004 po obravnavi predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišča parc. št. 1537/5, k.o. Žaloviče sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišča parc. št. 1537/5, k.o. Žaloviče
Ukine se status javnega dobra zemljišča parc. št. 1537/5, cesta v izmeri 2390 m2 vl. št. 1297, k.o. Žaloviče.
Zemljišče se odpiše od vl. št. 1297, k.o. Žaloviče in pripiše k vl. št. iste k.o., last Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1, matična št. 5883288.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja naslednji dan po objavi.
Po ukinitvi statusa javnega dobra Mestna občina Novo mesto zamenja svoje zemljišče parc. št. 1537/5, cesta v izmeri 1827 m2 in travnik v izmeri 345 m2 iste k.o., last Krke Zdravilišča, d.o.o. Razliko v vrednosti zamenjanih zemljišč plača Krka Zdravilišča, d.o.o., po cenitvi izvedenca gradbene stroke.
Št. 465-09-1/2003
Novo mesto, dne 15. julija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost