Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4072. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo m, stran 10930.

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) in sklepa Vlade RS, št. 350-00/2001-208 z dne 8. junija 2004 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 14. seji dne 17. junija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2002 – dopolnitev 2001/2 (za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto) – dopolnitev 2004
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03 in 15/04) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan – in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 18/88, 6/89, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03 in 15/04) – v nadaljnjem besedilu srednjeročni plan – za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na dopolnitve dopolnitev 2001/2 (za zunaj mestni prostor Mestne občine Novo mesto), objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 97/03.
2. člen
(Obseg dopolnitev)
(1) Prvi odstavek 2. člena se dopolni, kot sledi:
– naselje Ždinja vas; UO Ždinja vas III.
(2) 2. točka drugega odstavka 2. člena se dopolni, kot sledi:
– v naselju ŽDINJA VAS
List DKN Novo mesto 27:
– predlog št. 238-02, parc. št. 942/2, k.o. Ždinja vas;
– predlog št. 238-03a, parc. št. 1172/1, k.o. Ždinja vas;
– v naselju STRANSKA VAS
List DKN Semič 06:
– predlog št. 190-05, parc. št. 1097/2, k.o. Stranska vas;
– v naselju VELIKI SLATNIK
List DKN Novo mesto 49:
– predlog št. 214-02, parc. št. 1465/2, 1465/3, k.o. Potov Vrh;
– v naselju LAZE
List DKN Semič 25:
– predlog št. 106-04, parc. št. 8/3, 8/1, 14/4, 15, 295, k.o. Stare Žage;
– v naselju PETELINJEK
List DKN Novo mesto 38:
– predlog št. 142-10, parc. št. 409, k.o. Potov Vrh;
– v naselju PAHA
List DKN Novo mesto 28:
– predlog št. 139-04, parc. št. stp. 133, k.o. Črešnjice.
3. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-21/2004
Novo mesto, dne 17. junija 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti