Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4060. Odlok o spremembah Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči, stran 10915.

Na podlagi 65. člena ter v zvezi z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, Odločbe ustavnega sodišča Uradni list RS, št. 6/96, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 108/03) ter 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet občine Kobarid na 15. redni seji dne 27. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
(Uradni list RS, št. 47/98, 33/02)
1. člen
V 4. členu se v zadnjem stavku spremeni besedilo »Plovba in izvajanje plovbe sta dovoljeni« tako, da se glasi:
»Uporaba dostopnih mest za športno plovbo je dovoljena«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se zamenja vsebina prve in druge alinee z novim besedilom:
– 40 točk na dan,
– 300 točk na leto.
V drugem odstavku 8. člena se zamenja vsebina prve in druge alinee z novim besedilom:
– 1.2 točke na dan,
– 5 točk na teden,
– 16 točk na mesec.
V tretjem odstavku 8. člena se zamenja vsebina prve in druge alinee z novim besedilom:
– 10 točk na dan,
– 150 točk na leto.
3. člen
Vsebina 13. člena se v celoti nadomesti z novim besedilom:
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo parkira na mestih, ki niso namenjena za parkiranje,
– ki odpadke odlaga na mestih, ki za to niso namenjena,
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se na kraju samem kaznuje za prekršek posameznik:
– ki se noče legitimirati ali noče dati potrebnih obvestil osebi, ki opravlja nadzor, ali se nedostojno vede do osebe, ki izvaja nadzor, ob uradnem postopku,
– ki preprečuje osebi, ki izvaja nadzor, izvrševanje uradne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira,
– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporablja mesta, ki temu niso namenjena,
– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporablja dostopna mesta v času pred 9. uro dopoldne in po 18. uri popoldne,
– ki za dostop do reke Soče za športno plovbo uporablja dostopna mesta v času med 1. 11. do 15. 3.
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo dostopnih mest.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se na kraju samem z denarno kaznijo 200.000 SIT kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Za prekrške iz drugega odstavka tega člena se na kraju samem z denarno kaznijo 400.000 SIT kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega člena pa se na kraju samem z denarno kaznijo 60.000 SIT kaznuje odgovorno osebo pravne osebe.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-2/97
Kobarid, dne 27. maja 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l. r.

AAA Zlata odličnost