Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4051. Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu, stran 10903.

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o pokopališkem redu
1. člen
V Odloku o pokopališkem redu (Uradni list RS, št. 86/98) se v drugem odstavku 15. člena doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– žarna niša 0,50 x 0,50 x 0,50 m«.
2. člen
Spremeni se 27. člen; število 23. se nadomesti s številom 25.
3. člen
Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:
»Letno najemnino za grobove, ki so bili postavljeni pred sprejemom tega odloka določa cenik.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 16/02
Divača, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost