Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4047. Odlok o turistični taksi v Občini Cankova, stran 10901.

Na podlagi 23. člena zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na 15. redni seji dne 9. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Cankova
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Cankova, ki jo plačujejo gostje za začasno bivanje na območju Občine Cankova.
2. člen
Višina turistične takse znaša 8 točk. Vrednost točke za leto 2004 znaša 14,70 SIT. V skladu z zakonom o spodbujanju razvoja turizma Vlada Republike Slovenije usklajuje vrednost točke z gibanjem drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
3. člen
Taksa, ki jo plača gost skupaj s plačilom storitev za prenočevanje, se obračunava v enotnem skupnem znesku za vsak dan bivanja.
Turistična taksa je prihodek Občine Cankova in je namenjena za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu na turističnem območju.
4. člen
Glede oprostitev in znižanja krajevne takse, uporabe sredstev krajevne takse, način plačevanja in kaznovanja prekrškov, se uporabljajo določila zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04).
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini Cankova – Tišina (Uradni list RS, št. 56/96).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-15/2004
Cankova, dne 9. julija 2004.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost