Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4043. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2003, stran 10898.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99 in 17/00 in Naš časopis, december 2001) je Občinski svet občine Borovnica na 14. redni seji dne 5. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun občine Borovnica za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Skupni prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2003 so:
A: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
1. Skupni prihodki               402,805.700,50 SIT
2. Skupni odhodki               370,919.340,66 SIT
3. Presežek oziroma primanjkljaj        31,886.359,84 SIT
B: IZRAZ IZRAČUNA FINANCIRANJA
1. Zadolževanje                         –
2. Odplačilo dolga                       –
3. Neto odplačilo dolga                     –
C: IZKAZ RAČUNA FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB
1. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev               2,577.607,00 SIT
2. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                      816.415,50 SIT
3. Razlika med prejetimi in danimi posojili   1,761.191,50 SIT
Povečanje sredstev na računih je        33,647.551,34 SIT.
Stanje sredstev na računih na dan
31. 12. 2003 je                98,960.107,34 SIT.
REZERVNI SKLAD:
1. Stanje 31. 12. preteklega leta         393.950,03 SIT
2. Prihodki                   1,000.000,00 SIT
3. Odhodki                     492.000,00 SIT
4. Stanje sredstev na dan 31. 12. 2003       901.950,03 SIT
3. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 066/3-14/05-261/04
Borovnica, dne 5. julija 2004.
Podžupan
Občine Borovnica
Franjo Modrijan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti