Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4039. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih, stran 10892.

Na podlagi sklepa 9. seje Republiške volilne komisije z dne 3. 7. 2002 v zvezi z določbami 33. in 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odločba US, 70/00 in 73/03 – odločba US) izdajam
S K L E P E
o razrešitvah in imenovanjih
V 9. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Aleš Klavžar
in imenuje:
– za namestnico člana:
Katarina Krivic, roj. 9. 11. 1947, Raičeva 65/b, Ljubljana.
V 7. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Bojan Bratkovič
in imenuje:
– za člana:
Vinko Kramberger, roj. 1952, Jurovska cesta 9, Lenart.
V 2. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Boris Reljac
in imenuje:
– za člana:
Anton Filipič, roj. 1941, Dežno 40, Makole.
Št. 1-1/00-7/04
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
Anton Gašper Frantar l. r.
Predsednik
Republiške volilne komisije

AAA Zlata odličnost