Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2004 z dne 12. 8. 2004

Kazalo

4030. Pravilnik o metodologiji za izračun razlike med prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh-1 in prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh, stran 10888.

Na podlagi 150. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr., 63/04 – popr. in 80/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o metodologiji za izračun razlike med prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh-1 in prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po ZDoh
1. člen
Ocena razlike med prihodki dohodnine, ki pripadajo občinam po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 54/04, 56/04 – popr., 62/04 – popr, 63/04 – popr. in 80/04, v nadaljnjem besedilu: ZDoh-1) in prihodki iz dohodnine, ki pripadajo občinam po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popr., 7/95, 14/96 – odl. US, 44/96 in 54/04 – ZDoh-1, v nadaljnjem besedilu: ZDoh) se izračuna na podlagi podatkov iz napovedi za odmero dohodnine in podatkov iz odmernih odločb o dohodnini za predpreteklo leto po občinah za zavezance za plačilo dohodnine, ki imajo stalno bivališče v občini na dan 31. decembra predpreteklega leta.
2. člen
Ministrstvo za finance na podlagi podatkov iz prejšnjega člena, ki so na razpolago na dan 1. septembra tekočega leta, oceni dohodnino, ob upoštevanju davčne lestvice in davčnih olajšav po ZDoh-1.
3. člen
Ocenjena razlika v dohodnini po ZDoh in ZDoh-1 se na podlagi dejanske rasti sredstev za plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu in globalno ocenjene rasti sredstev za plače v Republiki Sloveniji za tekoče in prihodnje leto preračuna na letni nivo prihodnjega leta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-08-1/2003/79
Ljubljana, dne 4. avgusta 2004.
EVA 2004-1611-0159
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost