Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3417. Splošni akt o določitvi upoštevnih trgov, stran 9364.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04) izdaja direktor Agencije za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o določitvi upoštevnih trgov
1. člen
(vsebina akta)
Ta akt določa produktne in storitvene trge na določenem geografskem območju (v nadaljnjem besedilu: upoštevni trgi).
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Rezidenčni uporabniki so fizične osebe, ki uporabljajo javno dostopne komunikacijske storitve, razen samostojni podjetniki posamezniki.
2. Poslovni uporabniki so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo javno dostopne komunikacijske storitve.
(2) Ostali izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04).
3. člen
(upoštevni trgi)
Agencija na geografskem območju Republike Slovenije v skladu z opredeljenimi trgi iz priporočila Evropske komisije o upoštevnih trgih produktov in storitev na področju elektronskih komunikacij določa naslednje upoštevne trge:
1. Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni trg).
2. Dostop do javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji za poslovne uporabnike (maloprodajni trg).
3. Javno dostopne nacionalne telefonske storitve na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni trg).
4. Javno dostopne mednarodne telefonske storitve na fiksni lokaciji za rezidenčne uporabnike (maloprodajni trg).
5. Javno dostopne nacionalne telefonske storitve na fiksni lokaciji za poslovne uporabnike (maloprodajni trg).
6. Javno dostopne mednarodne telefonske storitve na fiksni lokaciji za poslovne uporabnike (maloprodajni trg).
7. Minimalni nabor zakupljenih vodov (maloprodajni trg).
8. Posredovanje klicev s fiksne lokacije v javnem telefonskem omrežju (medoperaterski trg).
9. Zaključevanje klicev v posamičnih javnih telefonskih omrežjih na fiksni lokaciji (medoperaterski trg).
10. Tranzitne storitve v javnem fiksnem telefonskem omrežju (medoperaterski trg).
11. Razvezan dostop do krajevne zanke in podzanke z namenom zagotavljanja širokopasovnih in govornih storitev (medoperaterski trg).
12. Širokopasovni dostop (medoperaterski trg).
13. Dostopovni deli zakupljenih vodov (medoperaterski trg).
14. Hrbtenični deli zakupljenih vodov (medoperaterski trg).
15. Dostop do javnih mobilnih telefonskih omrežij in posredovanje klicev iz teh omrežij (medoperaterski trg).
16. Zaključevanje govornih klicev v posamičnih javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg).
17. Nacionalni trg za mednarodno gostovanje v javnih mobilnih telefonskih omrežjih (medoperaterski trg).
18. Prenos radiodifuzne vsebine do končnih uporabnikov (medoperaterski trg).
4. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega splošnega akta preneha veljati Splošni akt o postopku in kriterijih za določitev operaterja s pomembno tržno močjo (Uradni list RS, št. 97/03).
5. člen
(veljavnost)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. julija 2004.
EVA 2004-2812-0012
Nikolaj Simič l. r.
Direktor

AAA Zlata odličnost