Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3416. Spremembe Pravil o upravljanju prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana", stran 9363.

Za izvrševanje 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) v povezavi s tretjim odstavkom 15. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00, 60/01 in 60/03) in določbami Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03 in 63/04) izdaja direktor javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« v soglasju z ministrom za šolstvo, znanost in šport
S P R E M E M B E P R A V I L
o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«
1. člen
V prvi alinei prvega odstavka 10. člena Pravil o upravljanju prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 71/03 in 89/03; v nadaljnjem besedilu: pravila) se črta besedilo »ki se izvajajo kot redni študij«.
2. člen
Črta se druga alinea prvega odstavka 10. člena pravil.
3. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-80/2002
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
Direktor
Doma podiplomcev Ljubljana
Goran Pavlič l. r.
Št. 011-80/2002
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
EVA 2004-3311-0098
Soglašam!
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost