Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3413. Sklep o spremembi sklepa o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja, stran 9362.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja
1
V sklepu o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja (Uradni list RS, št. 34/04) se spremeni III. poglavje sklepa tako, da se glasi:
»III. FINANČNO PREMOŽENJE ZA ZAVAROVANJE TERJATEV BANKE SLOVENIJE
6. Pri posojilnih instrumentih Banka Slovenije zahteva zavarovanje svojih terjatev z ustreznimi vrednostnimi papirji oziroma drugim ustreznim finančnim premoženjem.
7. Kot ustrezni vrednostni papirji za zavarovanje terjatev Banke Slovenije se štejejo blagajniški zapisi Banke Slovenije in ostali dolžniški vrednostni papirji, ki so izdani v KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana ter izpolnjujejo pogoje glede bonitete izdajatelja in pogoje glede bonitete in likvidnosti vrednostnega papirja.
Kriterij glede bonitete izdajatelja in vrednostnega papirja izpolnjujejo tisti dolžniški vrednostni papirji, ki imajo bonitetno oceno izdajatelja oziroma vrednostnega papirja najmanj na ravni AA bonitetne agencije Standard & Poor's. Kriterij glede likvidnosti vrednostnega papirja se določi na podlagi ocene trga posameznega vrednostnega papirja.
8. Kot drugo ustrezno finančno premoženje se šteje dolgoročni depozit pri Banki Slovenije.«
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost