Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3412. Sklep o dolgoročnem depozitu pri Banki Slovenije, stran 9362.

Na podlagi 5. točke 11. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter na podlagi sklenjenih pogodb o sodelovanju banke in Banke Slovenije pri posegih na trgu tujega denarja z dne 17. 3. 2000 in aneksa k pogodbi z dne 10. 10. 2001 izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dolgoročnem depozitu pri Banki Slovenije
1
Banka Slovenije lahko sprejema v dolgoročni depozit sredstva bank kot so opredeljene v veljavnem sklepu o splošnih pravilih pri sklepanju poslov, s katerimi Banka Slovenije izvaja denarno politiko in politiko deviznega tečaja (v nadaljevanju: banke).
2
Banka Slovenije ponuja bankam depozit z namenom dolgoročne sterilizacije presežne likvidnosti.
3
Dolgoročni depozit se ob dospelosti izplača v dveh tranšah. Prva tranša se izplača dne 31. 1. 2007 in druga tranša dne 28. 2. 2007.
4
Dolgoročni depozit se obrestuje po spremenljivi obrestni meri vezani na 60-dnevni blagajniški zapis Banke Slovenije v tolarjih, ki ji je dodan pribitek. Pribitek znaša 0,2 odstotne točke. Obresti se izplačujejo dvomesečno.
5
Prednost pri vpisu dolgoročnega depozita imajo banke, ki se jih določi na podlagi deleža njihovega povprečnega stanja v skupnem stanju začasno prodanih deviz z obveznim povratnim odkupom čez sedem dni v zadnjem trimesečju pred ponudbo.
6
Banka Slovenije s ponudbo sporoči bankam podrobnejše pogoje za vezavo depozita.
7
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost