Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2004 z dne 16. 7. 2004

Kazalo

3410. Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij, stran 9319.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena, prvega odstavka 31. člena ter 55. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju monetarnih finančnih institucij
1
Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov monetarnih finančnih institucij Banki Slovenije. Zahteve Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) se po tem sklepu uveljavljajo v okviru širšega sistema poročanja monetarnih finančnih institucij.
2
Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so monetarne finančne institucije (MFI), ki za namene poročanja obsegajo naslednje institucije oziroma opravljajo dejavnosti:
– banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– podružnice tujih bank v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev;
– podružnice bank držav članic Evropske unije v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pooblaščene opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije;
– hranilno kreditne službe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– družbe za izdajo elektronskega denarja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja pridobijo dovoljenje Banke Slovenije;
– družbe za izdajo elektronskega denarja države članice Evropske unije, ki so pooblaščene opravljati storitve izdaje elektronskega;
– podružnice tuje družbe za izdajo elektronskega denarja, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije;
– skladi denarnega trga, ki so opredeljeni kot tisti vzajemni skladi, katerih točke so po likvidnosti bližnji substituti za vloge in ki investirajo predvsem v instrumente denarnega trga in/ali v delnice/točke skladov denarnega trga in/ali v druge prenosne dolžniške instrumente s preostalo zapadlostjo do vključno enega leta in/ali v bančne vloge in/ali dosegajo stopnjo donosa, ki se približuje obrestnim meram instrumentov denarnega trga;
– druge finančne institucije, ki bodisi nastopajo v vlogi posrednika pri prodaji/nakupu delnic/točk skladov denarnega trga in na podlagi tega razmerja razpolagajo z informacijami o rezidenčnem statusu imetnikov delnic/točk skladov denarnega trga, bodisi le razpolagajo z informacijami o rezidenčnem statusu imetnikov delnic/točk skladov denarnega trga.
3
Guverner Banke Slovenije z navodilom določi vsebino, metodologijo, roke in način poročanja monetarnih finančnih institucij.
4
Guverner Banke Slovenije lahko z navodilom odobri in predpiše majhnim institucijam, ki so obvezniki poročanja po tem sklepu, poenostavljen način poročanja podatkov.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 1. julija 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost