Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27. 5. 2004

Kazalo

2673. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport, stran 7455.

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/96) in 57. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo
in inšpektorjev za šport
1. člen
V Pravilniku o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport (Uradni list RS, št. 49/00) se v prvi alinei 3. člena črta besedilo: "ter področje avto šol".
2. člen
V 4. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
3. člen
V drugi alinei drugega odstavka 5. člena se črta besedilo: ter predpisov s področja avto šol.".
4. člen
V 11. členu se črta besedilo: "in največ 30 minut za preverjanje poznavanja predpisov s področja avto šol.".
5. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Preizkus se opravlja pisno. Poteka po postopku, ki je predpisan za pisni del izpita v 10. členu tega pravilnika in traja največ tri ure."
6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
Tema pisne naloge, ki jo določi komisija iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, mora zajemati problematiko z delovnega področja inšpektorja, ki opravlja preizkus. S pisno nalogo inšpektor na praktičnem primeru pokaže poznavanje sprememb šolske zakonodaje oziroma zakonodaje s področja športa v času od zadnjega preizkusa oziroma izpita.
Pisno nalogo komisija oceni z "opravil" ali " ni opravil".
7. člen
V 22. členu se za besedilom: "Kandidat, ki je strokovni izpit" doda besedilo: "oziroma posamezne dele izpita".
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-44/2004
Ljubljana, dne 10. maja 2004
EVA 2004-3311-0067
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti