Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1556. Odločba o razširitvi imenovanja za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 4148.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) ter 6. in 8. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02)
O D L O Č B O
o razširitvi imenovanja za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
AHATSERVIS d.o.o., trgovina in storitve, Bašelj 15/C, 4205 Preddvor je, poleg imenovanja za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev meril mase po odločbi Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport zap. št. 4, št. 108-24/2003 z dne 21. 3. 2003, imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti in overitev dodatnih vrst meril mase.
Dodatne vrste meril mase ter vrste postopkov ugotavljanja skladnosti in overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe o razširitvi imenovanja. Pri tem je 1. točka izreka v tehnični obliki čistopisa celotnega obsega imenovanja (po odločbi Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport zap. št. 4, št. 108-24/2003 z dne 21. 3. 2003 ter predmetni odločbi o razširitvi imenovanja) in vsebuje navedbo vseh vrst meril mase ter postopkov ugotavljanja skladnosti in overitev.
Ta odločba o razširitvi imenovanja velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 8. 3. 2008.
Št. 306-6/2004
Ljubljana, dne 8. marca 2004.
EVA 2004-3311-0011
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
 Priloga k odločbi o razširitvi imenovanja za izvajanje postopkov ugotavljanja
 skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril zap. št. 24, št. 306-6/2004 z
                 dne 8. 3. 2004

  1. Prvotni obseg imenovanja imenovane pravne osebe Ahatservis d.o.o.,
trgovina in storitve, Bašelj 15/C, 4205 Preddvor, za izvajanje prvih, rednih in
izrednih overitev meril mase po odločbi Ministrstva RS za šolstvo, znanost in
šport zap. št. 4, št. 108-24/2003 z dne 21. 3. 2003: neavtomatske tehtnice
(izvajanje overitev neavtomatskih tehtnic samo na mestu uporabe) nosilnosti po
točnostnih razredih: točnostnega razreda I do 400 g, točnostnega razreda II do
30 kg, točnostnega razreda II do 60 kg (pri katerih je n ? 12000) in točnostnega
razreda III in IIII do 3000 kg in uteži (izvajanje overitev uteži samo v
laboratoriju) z nazivnimi masami točnostnih razredov: M1 od 1 g do 20 kg z
izjemo 10 kg in M2 od 1 g do 20 kg, se razširi tako, da Ahatservis d.o.o. lahko
izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer postopke prve overitve (v
nadaljnjem besedilu: prve overitve) ter redne in izredne overitve naslednjih
meril mase:

+-------------+------------+-----------------------+----------------------------+
|Vrsta    |Vrsta    |Predpis        |Obseg            |
|merila    |overitve  |            |              |
+-------------+------------+-----------------------+----------------------------+
|–      |– prva   |Pravilnik o meroslovnih|Kontrola tehtnic na mestu  |
|neavtomatske |– redna   |zahtevah za      |uporabe.          |
|tehtnice   |– izredna  |neavtomatske tehtnice |              |
|       |      |(Uradni list RS, št.  |Nosilnosti tehtnic po    |
|       |      |97/03)         |točnostnih razredih:    |
|       |      |            |              |
|       |      |            |(III), (IIII) do 100000 kg |
|       |      |            |              |
|       |      |            |(II) do 60 kg (za tehtnice |
|       |      |            |pri katerih je       |
|       |      |            |n <= 12000)         |
|       |      |            |              |
|       |      |            |(II) do 42 kg        |
|       |      |            |              |
|       |      |            |(I) do 400 g        |
|       |      |            |              |
+-------------+------------+-----------------------+----------------------------+
|– uteži   |– prva   |Pravilnik o meroslovnih|Uteži z nazivnimi masami  |
|       |– redna   |zahtevah za uteži z  |točnostnih razredov:    |
|       |– izredna  |nazivnimi masami od 1 |              |
|       |      |mg do 50 kg (Uradni  |F2: 100 mg do 20 kg     |
|       |      |list RS, št. 20/02)  |              |
|       |      |            |M1: 100 mg do 20 kg     |
|       |      |            |              |
|       |      |            |M2: 5 g do 20 kg      |
+-------------+------------+-----------------------+----------------------------+
|–      |– prva   |– Pravilnik o     |Kontrola tehtnic na mestu  |
|avtomatske  |– redna   |metroloških pogojih za |uporabe           |
|gravimetrične|– izredna  |avtomatske tehtnice  |              |
|polnilne   |      |(Uradni list SFRJ, št. |              |
|tehtnice   |      |1/84) v povezavi s 35. |              |
|       |      |členom Pravilnika o  |              |
|       |      |meroslovnih zahtevah za|              |
|       |      |avtomatske tehtnice  |              |
|       |      |(Uradni list RS, št.  |              |
|       |      |26/02)         |              |
+-------------+------------+-----------------------+----------------------------+
|–      |– redna   |– Pravilnik o     |Kontrola tehtnic na mestu  |
|avtomatske  |– izredna  |metroloških pogojih za |uporabe           |
|tehtnice za |      |merilnike mase –    |              |
|gradbene   |      |tehtnice za gradbene  |              |
|namene    |      |namene (Uradni list  |              |
|       |      |SFRJ, št. 19/86) v   |              |
|       |      |povezavi s 35. členom |              |
|       |      |Pravilnika o      |              |
|       |      |meroslovnih zahtevah za|              |
|       |      |avtomatske tehtnice  |              |
|       |      |(Uradni list RS, št.  |              |
|       |      |26/02)         |              |
+-------------+------------+-----------------------+----------------------------+
|–      |– prva   |– Pravilnik o     |Kontrola tehtnic na mestu  |
|avtomatske  |– redna   |meroslovnih zahtevah za|uporabe           |
|tehtnice za |– izredna  |avtomatske tehtnice za |              |
|tehtanje   |      |tehtanje cestnih vozil |              |
|cestnih   |      |v gibanju (Uradni list |              |
|vozil v   |      |RS, št. 25/02)     |              |
|gibanju   |      |            |              |
+-------------+------------+-----------------------+----------------------------+
|–      |– prva   |– Pravilnik o     |Kontrola tehtnic na mestu  |
|avtomatske  |– redna   |meroslovnih zahtevah za|uporabe           |
|tehtnice   |– izredna  |avtomatske tehtnice  |              |
|posamično  |      |(Uradni list RS, št.  |              |
|tehtanje   |      |26/02)         |              |
+-------------+------------+-----------------------+----------------------------+

  2. Prve, redne in izredne overitve meril mase v obsegu iz 1. točke mora
imenovana pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni
dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-007. O vsaki
spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno
akreditacijsko listino št. K-007, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti
Urad RS za meroslovje.
  3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi
poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
  4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti te odločbe o
razširitvi imenovanja,
  – nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi
lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz te odločbe o
razširitvi imenovanja,
  – izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,
  – slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju overitev ter se
stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad
RS za meroslovje,
  – voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o vložniku zahteve,
imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, identifikacijski številki, vrsti,
tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi merila,
datumu in rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil Urad RS za
meroslovje,
  – posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih iz
prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,
  – obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z
dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z
njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer
se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
  5. Ta odločba o razširitvi imenovanja velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki
veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 8. 3. 2008.
  6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti