Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1545. Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla, stran 4039.

Na podlagi 32. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98, 31/00 in 84/01) in 32. ter 38.b člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list RS, št. 11/01, 58/01 in 84/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
1. člen
Ta tarifa določa način oblikovanja cene ter ceno storitev:
– koncesionirane gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla in
– koncesionirane gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.
2. člen
Uporabniku storitev javnih služb iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: javna služba) koncesionar opravljene storitve obračuna glede na vrsto in na količino prevzetih živalskih odpadkov.
Cena storitev opravljanja javne službe se določi kot vsota stroškov:
– javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla in
– javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla.
3. člen
Stroški opravljanja storitev javne službe se za:
1. živalske odpadke, ki se jih razvršča po predpisih na področju veterinarstva v kategorijo živalskih odpadkov s specifičnim tveganjem,
2. živalske odpadke, ki nastajajo kot odpadki živalskega izvora v klavnicah in v objektih za proizvodnjo, predelavo in konzerviranje mesa, vključno z naravnimi izločki živali, in niso odpadki iz prejšnje alinee in
3. živila živalskega izvora, za katera je bilo ugotovljeno, da niso higiensko ustrezna za prehrano ljudi,
določijo na podlagi naslednjega izračuna:
 
TARIFA I = tarifa-a + tarifa-b,
 
kjer so:
– tarifa-a – stroški koncesionarja, izračunani na podlagi 31. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 13/98 in 31/00),
– tarifa-b – stroški na podlagi 35. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list RS, št. 11/01 in 58/01).
4. člen
Za 1 kg živalskih odpadkov iz prejšnjega člena je tarifa za ceno storitev javne službe:
 
TARIFA I = tarifa-a + tarifa-b = 57,3 SIT/kg prevzetih odpadkov,
 
kjer je:
– tarifa-a strošek koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla v višini 7,1 SIT/kg prevzetih odpadkov in
– tarifa-b strošek za opravljanje gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov v skupni višini 50,2 SIT/kg, od tega za toplotno obdelavo 41,5 SIT/kg in za oddajo predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob v odstranjevanje s sežiganjem 8,7 SIT/kg prevzetih odpadkov.
5. člen
Za 1 kg živalskih odpadkov, ki se jih razvršča po predpisih na področju veterinarstva v kategorijo živalskih odpadkov z visokim tveganjem in nastajajo pri izvajanju veterinarske higienske službe, je tarifa za ceno storitev javne službe 24 SIT/kg, od tega za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla 7,1 SIT/kg prevzetih odpadkov, za toplotno obdelavo 14,9 SIT/kg in za oddajo predelanih živalskih beljakovin in živalskih maščob v odstranjevanje s sežiganjem 2 SIT/kg prevzetih odpadkov.
6. člen
Tarifa za ceno storitev javne službe, opravljenih v sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih med državnimi prazniki, je za 4,7 SIT/kg prevzetih odpadkov večja od tarife za ceno storitev javne službe iz prejšnjega člena.
7. člen
Obračun storitev javne službe iz prejšnjega člena velja tudi za živalske odpadke v primeru množičnega pojava nalezljive živalske bolezni ali ob naravnih in drugih nesrečah, za katere je od pristojne veterinarske službe odrejena predelava v kafileriji.
8. člen
Davek na dodano vrednost ni vštet v ceno storitev javne službe.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla (Uradni list RS, št. 84/01).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-07/2004-1
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0077
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti