Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1544. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev, stran 4038.

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US, 16/04 – odl. US) in v skladu z drugim odstavkom 103. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev
1. člen
Prvi odstavek 3. člena Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev (Uradni list RS, št. 52/03) se spremeni tako, da se glasi:
»Na javni razpis za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin lahko prijavijo posamezne projekte izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov, izdajatelji elektronskih publikacij ter pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov.
Na javni razpis za sofinanciranje razvoja tehnične infrastrukture lahko prijavijo posamezne projekte operaterji, izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Črta se 4. člen.
3. člen
V 5. členu se druga alinea prvega odstavka dopolni tako, da se črta beseda »programov« in se doda besedilo: "in televizijskih programov, pri čemer so izvzeti projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zakona o medijih in v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizalnih del (Uradni list RS, št. 105/01)".
Črta se sedma alinea prvega odstavka.
Osma alinea prvega odstavka postane sedma.
V prvem stavku tretjega odstavka se beseda »osme« nadomesti z besedo »sedme«.
V četrtem odstavku se beseda »osme« nadomesti z besedo »sedme«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se beseda »osme« nadomesti z besedo »sedme«.
5. člen
Črta se 7. člen.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-12/2002-6
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-3511-0006
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti