Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1294. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, stran 3433.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 – ZDU-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
V 1. členu Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 111/00) se v zadnji vrstici za številkami 8/96 doda besedilo: "ter 39/03".
2. člen
V 1. točki 2. člena se za besedo "Žalec" doda besedilo: "ter za omočje mejnega prehoda Orešje".
V 5. točki se črtajo besede: "Brežice", "Krško" in "Sevnica".
V 9. točki se pika nadomesti s podpičjem ter za njo doda nova 10. točka, ki se glasi:
"10. Carinski urad Brežice, s sedežem na Obrežju, za območje upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica, razen za območje mejnega prehoda Orešje.".
3. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. aprila 2004.
Št. 024-14/2004-1
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-1611-0086
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost