Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1293. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju, stran 3433.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 –ZDU-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
1. člen
V 1. točki 1. člena Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 124/00, 8/01, 41/01, 25/02, 134/03 in 18/04) se doda četrta alinea, ki se glasi:
"– Izpostava Bistrica ob Sotli.".
V 5. točki se črtata osma in trinajsta alinea.
V 8. točki se črta zadnja alinea.
Za 9. točko se doda nova točka, ki se glasi:
"10. Na območju Carinskega urada Brežice:
– Izpostava ŽP Dobova,
– Izpostava Obrežje.".
2. člen
V 4. členu se pod točko d) besedilo "ŽP Dobova" ter podtočko e) v šesti alinei besedilo "ŽP Rogatec" nadomestita z "Bistrica ob Sotli".
3. člen
V 6. členu se črta triindvajseta alinea.
4. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. aprila 2004.
Št. 024-15/2000-7
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-1611-0087
Vlada Republike Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina