Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2004 z dne 26. 3. 2004

Kazalo

1252. Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji, stran 3352.

Na podlagi tretjega odstavka 101. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02, 54/02 – odl. US, 67/02, 97/03 – odl. US) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za promet
O D R E D B O
o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
1. člen
S to odredbo se omeji v določenem časovnem obdobju oziroma vremenskih razmerah na cestah v Republiki Sloveniji promet naslednjih vozil:
1. tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg;
2. traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil;
3. tovornih vozil in skupin vozil z zaprto nadgradnjo ali ponjavo, zgibnih in dvonadstropnih avtobusov ter bivalnih vozil in bivalnih priklopnikov, razen tovornih vozil, ki so izvedena na osnovi osebnih avtomobilov.
2. člen
(1) Za vozila iz 1. in 2. točke prejšnjega člena je na cestah iz prvega odstavka 3. člena te odredbe prepovedan promet vse leto:
– v petek pred Veliko nočjo od 14. do 22. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za vozila iz 1. in 2. točke prejšnjega člena prepovedan promet v času od 15. junija do 15. septembra (turistična sezona):
– ob sobotah od 7. do 13. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 7. do 22. ure.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na cestah iz 3. člena te odredbe z zaporedno številko 14, 15, 16, 17, 18 in 26 v turistični sezoni prepovedan promet za vozila iz prvega odstavka tega člena:
– ob sobotah od 5. do 16. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 5. do 24. ure.
(4) Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka je na avtocesti z zaporedno številko 14 dovoljen promet vozil iz 1. točke prejšnjega člena ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 22. in 24. uro na relaciji in v smeri Ljubljana (Kozarje) – Razdrto – Divača (Gabrk).
(5) Za vozila iz 2. točke prejšnjega člena je vse leto prepovedan promet ponoči.
3. člen
(1) Prepoved prometa iz prejšnjega člena velja na naslednjih cestah:
   ŠT. CESTE  POTEK
 
1.  PREDOR KARAVANKE – VRBA:
   A2      PREDOR KARAVANKE – VRBA
 
2.  RATEČE – PODKOREN:
   R1- 202   MP (MEJNI PREHOD) RATEČE –
         – PODKOREN
 
3.  KRANJSKA GORA – NOVA GORICA:
   R1- 206   KRANJSKA GORA – VRŠIČ – TRENTA
         – BOVEC
   R1- 203   BOVEC – KOBARID
   G2 -102   MP ROBIČ – KOBARID – PERŠETI
 
4.  KORENSKO SEDLO – PODKOREN – LESCE –
   – PODTABOR:
   R1- 201   MP KORENSKO SEDLO – PODKOREN
         – MOJSTRANA – HRUŠICA
   R3 – 637   HRUŠICA – JAVORNIK – ŽIROVNICA –
         – VRBA
   G1- 8    VRBA – LESCE – ČRNIVEC
   H1      ČRNIVEC – LEŠNICA
 
5.  LJUBELJ – PODTABOR:
   G2 – 101   MP LJUBELJ – BISTRICA PRI TRŽIČU
         – PODTABOR
 
6.  PODTABOR – LJUBLJANA:
   R2 – 411   PODTABOR – NAKLO
   R2 – 412   NAKLO (KRANJ Z.) – KRANJ – KRANJ
         (LABORE)
   R1 – 211   KRANJ (LABORE) – JEPRCA –
         LJUBLJANA (ŠENTVID)
   G1- 8    LJUBLJANA (ŠENTVID) – LJUBLJANA
         (OBVOZNICA)
 
7.  LEŠNICA – PODTABOR – LJUBLJANA / (AC):
   A2      LEŠNICA – PODTABOR – KRANJ
         (ZAHOD) – LJUBLJANA (ŠENTVID)
 
8.  LJUBLJANA – VIŠNJA GORA – KORENITKA / (AC):
   A2      LJUBLJANA (MALENCE) –
         VIŠNJA GORA – BIČ – KORENITKA
 
9.  LJUBLJANA – OBREŽJE:
   G2 – 106   LJUBLJANA (RUDNIK) –
         – ŠKOFLJICA – ŠMARJE SAP
   H1      KORENITKA – TREBNJE –
         – MP OBREŽJE
 
10. ŠENTILJ – TROJANE – LJUBLJANA / (AC in CRMV):
   A1      MP ŠENTILJ – PESNICA
   H2      PESNICA – MARIBOR (TEZNO)
   A1      SLIVNICA – CELJE – ARJA VAS – VRANSKO – TROJANE in
         BLAGOVICA – LJUBLJANA (ZADOBROVA)
 
11. ŠENTILJ – PESNICA:
   R2 – 437   MP ŠENTILJ – PESNICA
 
12. MARIBOR – LJUBLJANA:
   G1- 13    MARIBOR (PTUJSKA) – SLIVNICA
   R2 – 430   SLIVNICA – SL. BISTRICA –
         – SL. KONJICE – CELJE
   G1 – 5    CELJE – ARJA VAS
   R2 – 447   ARJA VAS – ŽALEC – ŠEMPETER –
         – LOČICA – TROJANE
         in BLAGOVICA – TRZIN
   G1- 10    TROJANE – BLAGOVICA
   G2 – 104   TRZIN – LJUBLJANA (ČRNUČE) –
         – LJUBLJANA (TOMAČEVO)
 
13. LJUBLJANSKA OBVOZNICA / (CRMV in AC):
   H3      LJUBLJANA (ZADOBROVA) –
         LJUBLJANA (TOMAČEVO) –
         – LJUBLJANA (KOSEZE)
   A1      LJUBLJANA (ZADOBROVA) –
         – LJUBLJANA (MALENCE) –
         –LJUBLJANA (KOZARJE)
   A2      LJUBLJANA (KOSEZE) – LJUBLJANA
         (KOZARJE)
 
14. LJUBLJANA – KLANEC / (AC):
   A1      LJUBLJANA (KOZARJE) – RAZDRTO –
         – DIVAČA – KOZINA – KLANEC
 
15. LJUBLJANA – KOZINA – KLANEC:
   R2 – 409   LJUBLJANA (VIČ) – VRHNIKA –
         – LOGATEC
   G2 – 102   LOGATEC – KALCE
   R2 – 409   KALCE – POSTOJNA – RAZDRTO –
         – KOZINA – KLANEC
 
16. KLANEC – DEKANI:
   G1-10    KLANEC – KRIŽIŠČE DEKANI
 
17. ŠKOFIJE – SEČOVLJE:
   G1-11    MP ŠKOFIJE – KRIŽIŠČE DEKANI
   A1      KRIŽIŠČE DEKANI – KOPER
   G2 -111   KOPER – MP SEČOVLJE
 
18. KOPER – DRAGONJA:
   G1-11    KOPER – ŠMARJE – MP DRAGONJA
 
19. DIVAČA (GABRK) – FERNETIČI / (AC):
   A3      DIVAČA (GABRK) – SEŽANA –
         – MP FERNETIČI
 
20. SENOŽEČE – FERNETIČI:
   R2 – 445   SENOŽEČE – SEŽANA – MP FERNETIČI
 
21. SEŽANA – ŠTANJEL:
   R1- 204   SEŽANA – DUTOVLJE – ŠTANJEL
 
22. ŠTANJEL – ŠEMPETER:
   R3 – 614   ŠTANJEL – KOMEN – KOSTANJEVICA
         NA KRASU – OPATJE SELO – MIREN –
         – ŠEMPETER
 
23. SEŽANA-DIVAČA:
   R2 – 446   SEŽANA – DIVAČA
 
24. VIPAVA – VRTOJBA / (CRMV):
   H4      VIPAVA – AJDOVŠČINA – SELO –
         – NOVA GORICA – MP VRTOJBA
 
25. RAZDRTO – ROŽNA DOLINA:
   G1 – 12   RAZDRTO – PODNANOS – VIPAVA
   R2 – 444   VIPAVA – AJDOVŠČINA (OBVOZNICA) –
         – SELO – NOVA GORICA –
         – ROŽNA DOLINA
 
26. POSTOJNA – JELŠANE:
   G1- 6    POSTOJNA – ILIRSKA BISTRICA –
         – MP JELŠANE
 
27. STAROD – KRVAVI POTOK:
   G1-7     MP STAROD – KOZINA –
         – MP KRVAVI POTOK
 
28. ŠKOFLJICA – PETRINA (BROD NA KOLPI):
   G2 – 106   ŠKOFLJICA – RIBNICA – KOČEVJE –
         – MP PETRINA
 
29. KARTELJEVO/MAČKOVEC –
   – NOVO MESTO – METLIKA:
   G2 – 105   KARTELJEVO – NOVO MESTO –
         – MP METLIKA
   G2 – 105 MAČKOVEC – NOVO MESTO
 
30. CELJE – DOBOVEC:
   G2 – 107   CELJE (VZHOD) – ŠENTJUR PRI CELJU – ŠMARJE PRI JELŠAH
         – MP DOBOVEC
 
 31. SLOVENSKA BISTRICA – ORMOŽ –
   – SREDIŠČE OB DRAVI:
   G1- 2    SL. BISTRICA – HAJDINA – PTUJ –
         – ORMOŽ (OBVOZNICA) –
         – MP SREDIŠČE OB DRAVI
 
32. SPUHLJA – ZAVRČ:
   R1- 228   SPUHLJA – MP ZAVRČ
 
33. HAJDINA (PTUJ) – GRUŠKOVJE:
   G1- 9    HAJDINA – MP GRUŠKOVJE
 
34. VUČJA VAS – LIPOVCI / (AC):
   A5 VUČJA VAS – MURSKA SOBOTA – LIPOVCI
 
35. PESNICA – DOLGA VAS:
   G1- 3    PESNICA – LENART – RADENCI –
         VUČJA VAS in
         LIPOVCI – DOLNJI LAKOŠ
         (OBVOZNICA) – LENDAVA –
         – MP DOLGA VAS
 
36. PETIŠOVCI – DOLNJI LAKOŠ:
   G2 -109   PETIŠOVCI – DOLNJI LAKOŠ
 
37. G. RADGONA – MOST ČEZ MURO
   G2 -110   G. RADGONA – MOST ČEZ MURO
 
38. VIČ – MARIBOR – HAJDINA (PTUJ)
   G1-1     MP VIČ – DRAVOGRAD – MARIBOR
         (KOROŠKI MOST) – TEZNO- HAJDINA
   G1- 4    DRAVOGRAD – SLOVENJ GRADEC –
         – VELENJE – ARJA VAS
(2) Ne glede na prepoved iz prejšnjega člena je na cestah oziroma delih cest iz prvega odstavka tega člena, kjer je ob vozišču posebna prometna površina, ki jo uporabljajo za vožnjo počasna vozila, podnevi v času prepovedi po tej površini dovoljena vožnja traktorjev.
4. člen
(1) Motorna in priklopna vozila morajo imeti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta (pozimi) in tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo (zimske razmere), predpisano zimsko opremo
(2) Na cestah v Republiki Sloveniji je v zimskih razmerah prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za izredne prevoze.
(3) Vozilom iz prejšnjega odstavka se v zimskih razmerah ne dovoli vstop v Republiko Slovenijo. Izjemoma se dovoli vstop takim vozilom, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, če je na območju mejnega prehoda primerno parkirišče, na katerega se izločijo iz prometa.
5. člen
(1) Za vozila iz 3. točke 1. člena te odredbe prepove upravljalec ceste promet na cestah oziroma delih cest v Republiki Sloveniji, na katerih piha močen veter. Ob zelo močnem vetru lahko na teh cestah oziroma njihovih delih upravljalec ceste prepove tudi promet drugih vozil.
(2) O prepovedi prometa iz prejšnjega odstavka mora upravljalec ceste obvestiti pristojno policijsko postajo in javnost, ter jo označiti s predpisano prometno signalizacijo. Prometna signalizacija, s katero je prepovedan promet zaradi močnega vetra, je lahko zaradi pravočasnega izločanja vozil postavljena tudi na krajih, primernih za izločanje, ki niso v neposredni bližini kraja, kjer piha močen veter.
6. člen
(1) Omejitve prometa iz 2. in 3. člena te odredbe ne veljajo za vozila iz 1. točke 1. člena te odredbe, kadar je vožnja potrebna:
1. zaradi reševanja človeških življenj;
2. zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za ljudi ali njihovo premoženje;
3. zaradi preprečitve ali odprave velike materialne škode ali onesnaženja okolja;
4. zaradi nujnih vzdrževalnih del pri rednem vzdrževanju cest ter pluženju in posipanju pri zimskem vzdrževanju cest;
5. zaradi vleke ali odvoza vozila, ki zaradi okvare ne more nadaljevati vožnje in je ustavljeno na vozišču, ali je ustavljeno na delu ceste izven vozišča in s tem ovira ali ogroža promet. Vleko ali odvoz lahko v tem primeru opravi le za to dejavnost registrirana fizična ali pravna oseba, vendar le do najbližjega mesta, primernega za izločitev vozila;
6. za reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev, če je to v interesu obveščanja javnosti;
7. za dostavo naftnih derivatov na bencinske servise;
8. za prevoz humanitarne pomoči;
9. za prevoz mednarodnih mirovnih sil;
10. za prevoz poštnih pošiljk v notranjem in mednarodnem prometu;
11. za vozila, ki opravljajo cestni prevoz, kombiniran z železniškim ali ladijskim:
– do železniškega oziroma trajektnega terminala, če nadaljujejo vožnjo z oprtnim vlakom ali trajektom, in bi sicer ne prispela pravočasno, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
– od trajektnega ali železniškega terminala do najbližjega mejnega prehoda, če so prispela s trajektom ali oprtnim vlakom in če bodo v tujini lahko nadaljevala vožnjo do cilja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo;
12. za vozila, s katerimi se ob spravilu prevažajo hitro pokvarljivi kmetijski in gozdni sadeži oziroma pridelki;
13. za prevoz žita in hmelja v skladišča ali sušilnice v času žetve oziroma spravila;
14. za prevoz enodnevnih piščancev;
15. za prevoz mleka na zbirna mesta in z zbirnih mest v mlekarno;
16. za prevoz hitro pokvarljivega blaga s tovornimi vozili – hladilniki;
17. za prevoz svežega rezanega cvetja;
18. za zbiranje in odvoz gospodinjskih odpadkov;
19. za nujni odvoz živalskih trupel ali odpadkov živalskega izvora, ki ga pisno odredi Veterinarski zavod Slovenije;
20. za prevoz mobilne dezinfekcijske naprave za potrebe bolnišnic;
21. za prevoz gradbene mehanizacije ali gradbenega materiala za potrebe gradnje ali obnove avtocest v Republiki Sloveniji, ki ga je zaradi nujnosti treba opraviti v času prepovedi prometa, kar dokaže voznik s pisnim potrdilom Družbe za avtoceste Republike Slovenije (DARS).
(2) Določbe 12., 13. in 15. točke prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za promet traktorjev.
(3) V zvezi s prevozi iz prvega odstavka tega člena so v času prepovedi prometa dovoljene tudi vožnje praznih vozil, ki gredo na nakladanje ali se vračajo z razkladanja, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo. V zvezi s prevozi iz četrte točke prvega odstavka tega člena je v času prepovedi prometa dovoljen tudi prevoz mehanizacije, potrebne za izvajanje nujnih vzdrževalnih del, kar dokaže voznik z ustrezno dokumentacijo.
7. člen
Omejitve prometa iz te odredbe ne veljajo za vojaška in policijska vozila.
8. člen
Vozniki morajo vozila, za katera velja omejitev na cestah oziroma delih cest iz 3. člena te odredbe, pred začetkom prepovedi prometa parkirati na za to določenih ali drugih primernih parkiriščih oziroma parkirnih površinah. Z vožnjo smejo nadaljevati šele po preteku prepovedi.
9. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, preko katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe, v času prepovedi iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo in vožnjo do najbližje mejne carinarnice oziroma carinskega terminala, če je na carinarnici ali carinskem terminalu prostor za parkiranje teh vozil ali če je na območju mejnega prehoda primerno parkirišče, na katerega se v času omejitve ta vozila izločijo iz prometa.
10. člen
Vozilom iz 1. točke 1. člena te odredbe, ki niso registrirana v Republiki Sloveniji, se na mejnih prehodih, preko katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe, v času prepovedi iz 2. člena te odredbe dovoli vstop v Republiko Slovenijo le, če je na območju mejnega prehoda primerno parkirišče, na katerega se v času omejitve ta vozila izločijo iz prometa.
11. člen
(1) V času prepovedi prometa sme biti vozilo iz 1. ali 2. točke 1. člena te odredbe v cestnem prometu na cesti oziroma delu ceste, navedenem v 3. členu te odredbe le, če ima prevoznik pisno dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda na osnovi pisne vloge prevoznika, če prevoza ni mogoče opraviti drugače, kot v času prepovedi.
(3) Vloga mora vsebovati ime oziroma naziv prevoznika, vrsto in registrsko oznako vozila oziroma skupine vozil, relacijo, datum in čas prevoza, vrsto in količino tovora ter dokazilo, da prevoza ni mogoče opraviti drugače, kot v času prepovedi. Vloga mora dospeti na Ministrstvo za notranje zadeve najkasneje tri delovne dni pred začetkom prevoza.
(4) Voznik mora imeti dovoljenje iz prvega odstavka tega člena pri sebi in ga na zahtevo policista dati na vpogled.
(5) Za prevoze iz 6. člena te odredbe dovoljenje iz tega člena ni potrebno.
12. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/99 in 100/99) in vsa dovoljenja, izdana na podlagi njenega 11. člena.
13. člen
Ta odredba začne veljati 1. aprila 2004.
Št. 016-11/2004
Ljubljana, dne 1. marca 2004.
EVA 2004-1711-0082
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost