Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2004 z dne 5. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2004 z dne 5. 3. 2004

Kazalo

904. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo "Polo", stran 2456.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, Uradni list RS, št. 85/01 in 101/03), ter drugega odstavka 7. člena poslovnika o delu uprave družbe Športna loterija in igre na srečo d. d. Ljubljana, je uprava družbe na seji dne 20. 2. 2004 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L
igre na srečo »POLO«
1. člen
V pravilih igre na srečo »POLO«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 3. 10. 2002, spremembe in dopolnitve pa dne 11. 8. 2003, se v 10. členu številka »12« nadomesti s številko »20«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljati pa se začnejo z žrebanjem dne 8. 3. 2004.
Št. 41-1/04
Ljubljana, dne 3. marca 2004.
Janez Bukovnik l. r.
Predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »POLO« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/2001-23 dne 26. 8. 2002.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo »POLO« potrdilo pod številko 471-212-17/04-9 dne 2. 3. 2004.