Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2004 z dne 5. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2004 z dne 5. 3. 2004

Kazalo

896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom, stran 2436.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom
1. člen
V pravilniku o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom (Uradni list RS, št. 26/00 in 96/03), se na koncu naslova doda oznaka sprotne opombe: »*«. Besedilo sprotne opombe se glasi: »Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo 94/11/ES.«
2. člen
Spremeni se 2. člen tako, da se glasi:
»Po tem pravilniku se za obutev štejejo vsi izdelki, z dodanim podplatom, katerih namen je, da varujejo ali pokrijejo stopalo, vključno s sestavnimi deli, ki se lahko prodajajo tudi samostojno in so navedenimi v prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika. Seznam primerov obutve, za katero velja ta pravilnik, je naveden v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
Ne glede na prejšnji odstavek ta pravilnik ne velja za:
– rabljeno, nošeno obutev,
– zaščitno obutev po predpisih, ki urejajo osebno varovalno opremo,
– obutev po predpisih, ki urejajo omejitev dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov,
– obutev kot igračo.
Dobavitelj je po tem pravilniku proizvajalec, njegov zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji, uvoznik ali druga fizična ali pravna oseba, ki je dala proizvod v promet ali omogočila njegovo porabo.
Po tem pravilniku pomeni »dati v promet« prvič odplačano ali brezplačno dobaviti proizvod v Republiki Sloveniji.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-201/2002-14
Ljubljana, dne 2. februarja 2004.
EVA 2004-2111-0033
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti