Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004

Kazalo

888. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE), stran 2391.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja generalni direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
O D L O Č B O
o spremembi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE)
I
V odločbi o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE) (Uradni list RS, št. 37/03, 69/03 in 91/03) se v prvem odstavku VIII. točke besedilo »Češke, Slovaške in Madžarske« nadomesti z besedilom »Cipra, Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske in Slovaške«.
II
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-304/2003-3
Ljubljana, dne 18. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0154
mag. Simona Salamon, dr. vet. med. l. r.
v.d. generalne direktorice VURS