Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004

Kazalo

887. Sklep o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge, stran 2390.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji
S K L E P
o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge
I
1. Zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge v Republiko Slovenijo se iz Republike Tajske, kjer je prišlo do izbruha kokošje kuge, prepoveduje uvoz pošiljk:
– svežega mesa perutnine, ratitov, gojene in divje pernate divjadi (v nadaljnjem besedilu: perutnina in ptice);
– mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki sestojijo iz ali vsebujejo meso perutnine ali ptic;
– surove pasje oziroma mačje hrane in neobdelane krme, ki vsebuje dele perutnine ali ptic;
– konzumnih jajc in neobdelanih trofej katerihkoli divjih ptic.
2. Prepoved uvoza iz prejšnje točke ne velja za izdelke iz prejšnje točke, ki so bili proizvedeni iz živali, zaklanih pred 1. januarjem 2004.
3. Prepoved uvoza iz druge alinee prve točke tega dela ne velja za:
a) hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi dosežena vrednost F3 ali več (sterilne konzerve);
b) termično obdelanih izdelkov, če je bila pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj 80 °C;
c) termično obdelanih izdelkov, če je bila pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj 70 °C ali
d) trajne fermentirane izdelke, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– aktivnost vode 0,93 ali manj;
– pH manj kot 6,0;
– zorenje vsaj 9 mesecev.
II
1. Zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge v Republiko Slovenijo se iz Ljudske Republike Kitajske, kjer je prišlo do izbruha kokošje kuge, prepoveduje uvoz pošiljk:
– svežega mesa perutnine;
– mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki sestojijo iz ali vsebujejo perutninsko meso;
– izdelkov iz mesa perutnine in ptic;
– surove pasje oziroma mačje hrane in neobdelane krme, ki vsebuje dele perutnine in ptic;
– konzumnih jajc in neobdelanih trofej katerih koli divjih ptic.
III
Zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge v Republiko Slovenijo se iz Južne Koreje, kjer je prišlo do izbruha kokošje kuge, prepoveduje uvoz pošiljk:
– surove pasje oziroma mačje hrane in neobdelane krme, ki vsebuje dele perutnine ali ptic;
– konzumnih jajc in neobdelanih trofej katerih koli divjih ptic.
IV
1. Zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge v Republiko Slovenijo se iz Kambodže, Indonezije, Japonske, Laosa, Pakistana, Ljudske Republike Kitajske vključno z teritorijem Hong Kong, Južne Koreje, Tajske in Vietnama, kjer je prišlo do izbruha kokošje kuge, prepoveduje uvoz pošiljk:
– neobdelanega perja oziroma delov perja;
– žive perutnine ter vseh vrst živih ptic, vključno z ljubiteljskimi vrstami.
2. Uvoz pošiljk obdelanega perja (razen obdelanega okrasnega perja, obdelanega perja, ki ga potniki nosijo za svojo osebno rabo, ali pošiljk obdelanega perja, namenjenega posameznikom za neindustrijske namene) mora spremljati komercialni dokument, v katerem je zagotovljeno, da so bili perje oziroma deli perja obdelani na način, ki zagotovo uniči povzročitelja bolezni.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 323-01-15/2004
Ljubljana, 17. februarja 2003.
EVA 2004-2311-0137
mag. Simona Salamon, dr. vet. Med l. r.
v.d. generalne direktorice VURS