Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2004 z dne 4. 3. 2004

Kazalo

883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih iz določenih držav, stran 2370.

Na podlagi petega odstavka 16. člena ter v zvezi s 24. in 25. členom zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih iz določenih držav
1. člen
V pravilniku o posebnih pogojih za uvoz zemeljskih oreškov, lešnikov, pistacij in fig ter izdelkov iz njih iz določenih držav (Uradni list RS, št. 131/03) se besedilo 2. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
"Živila z izvorom ali poslana iz določenih držav in imajo tarifno oznako iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika se lahko uvozijo, če pošiljka izpolnjuje pogoje glede vsebnosti aflatoksinov, določene v pravilniku o onesnaževalcih v živilih (Uradni list RS, št. 69/03; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o onesnaževalcih).".
2. člen
V 4. členu se črta besedilo "v Republiko Slovenijo".
3. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Vsaka pošiljka živil mora vsebovati oznako, ki ustreza oznaki na poročilu in zdravstvenemu spričevalu iz 3. člena tega pravilnika.".
4. člen
Besedilo 13. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
"Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 4. člena, drugega odstavka 7. člena, določbe 9. člena in Priloga 3 pa se uporabljajo od 1. maja 2004."
5. člen
Priloga 3 se spremeni tako, da se glasi:
"Mejni prehodi za uvoz živil
1. Mejni prehod Obrežje
2. Mejni prehod Koper - pristanišče
3. Mejni prehod Dobova - železnica"
6. člen
Priloga 4 se spremeni tako, da se glasi:
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2004
Ljubljana, dne 23. februarja 2004.
EVA 2004-2711-0039
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje