Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2003 z dne 29. 10. 2003

Kazalo

3. Popravek programa priprave za spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta Občine Sevnica, stran 14646.

P o p r a v e k
V programu priprave za spremembe in dopolnitve prostorskega planskega akta Občine Sevnica (ki se nanašajo na območje širitve poslovno obrtne cone Boštanj, širitve stanovanjske pozidave na Blanci in v naselju Arto, definiranje lokacij ČN po naseljih in manjše pobude glede poselitve), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 96-4313/03 z dne 3. 10. 2003, se:
v točki 3. Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev prostorskega planskega akta
v zadnjem odstavku namesto besedne zveze ‘’ob glavni cesti G1-III”, pravilno glasi ‘’ob glavni cesti G1-5'’,
v točki 4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri spremembah in dopolnitvah prostorskega planskega akta
– pod zaporedno št. 7. Za področje varovanja naravnih virov in varstva okolja, namesto besedne zveze ‘’Ministrstvo za okolje in prostor” pravilno glasi ‘’Ministrstvo za okolje, prostor in energijo”,
– za točko 8. doda: ‘’Za področje cestne infrastrukture: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, Novo mesto.”
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost