Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2003 z dne 6. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2003 z dne 6. 3. 2003

Kazalo

13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (MSHSPT), stran 395.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PRISTOPU REPUBLIKE HRVAŠKE K SREDNJEEVROPSKEMU SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI (MSHSPT)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (MSHSPT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. februarja 2003.
Št. 001-22-17/03
Ljubljana, 6. marca 2003
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O PRISTOPU REPUBLIKE HRVAŠKE K SREDNJEEVROPSKEMU SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI (MSHSPT)
1. člen
Ratificira se Sporazum o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Zagrebu 5. decembra 2002.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:*
3. člen
Vlada Republike Slovenije lahko predpiše način izvajanja sporazuma ter postopek in pogoje razdeljevanja kvot za kmetijske in živilske izdelke, določene v sporazumu.
4. člen
Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za finance.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 311-04/03-51/1
Ljubljana, dne 26. februarja 2003
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Izpuščeno je besedilo priloge 2 k 7. členu ter besedila protokolov 32 – 36 s prilogami in besedila protokolov 38 – 42 s prilogami. Omenjena besedila se ne nanašajo na Republiko Slovenijo.
Integralno besedilo sporazuma v angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti