Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2003 z dne 30. 12. 2003

Kazalo

5836. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Soči in Idrijci, stran 19829.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 21. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Soči in Idrijci
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah reke Soče na območju občine Kanal ob Soči ter reke Idrijce na območju občine Idrija.
2. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča dela reke Soče na območju Občine Kanal ob Soči poteka po zemljiščih parc. št. 1234/1, 1234/2, 1228, 3255/2, 1215, 1188, 3244/2, 1183/1 in 3245/2, vse k.o. Anhovo, in sega 5 m od zunanje meje vodnega zemljišča parc. št. 1232/2, 1232/1, 3243/1, 1217, 1186, 3244/1, 1185 in 3245/3, vse k.o. Anhovo.
(2) Zunanja meja priobalnega zemljišča dela reke Soče na območju Občine Kanal ob Soči poteka po zemljiščih parc. št. 505/1, 507/1, 506/3, 506/2, 507/2, 507/3, 1099/2, 545 in 1098/2, vse k.o. Gorenja vas, in sega 5 m od zunanje meje vodnega zemljišča parc. št.1100/3, 505/2, 507/4, 506/1, 1099/3, 563 in 1098/3, vse k. o. Gorenja vas.
(3) Na priobalnih zemljiščih iz prejšnjih dveh odstavkov je splošna raba vodnega dobra zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi prepovedana.
3. člen
(1) Zunanja meja priobalnega zemljišča dela reke Idrijce na območju Občine Idrija poteka po zemljiščih parc. št. 92/2, 93, 94/1, 94/2, 463/1, 465/2, 472/2, 466, 474, 487/1, 493, 494/1, 496/5, 658/3, 658/1, 665, 666, 668/1, 668/4, 677/1, 678, 679, 680, 838 in 854, 1099/1, 2603/1, 2603/2, 2603/3, 2603/5, 2603/6, 2603/7, 2603/8, 2603/9, 2306/10, 2603/11, 2603/14, 2603/15, 2603/16, 2607, 2608/1, 2608/2, 195/2, 193/1, vse k.o. Idrija mesto, in sega 5 m od zunanje meje vodnega zemljišča reke Idrijce parc. št. 2603, 2603/1 in 551/2, vse k.o. Idrija mesto.
(2) Na priobalnih zemljiščih iz prejšnjega odstavka je splošna raba vodnega dobra zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi prepovedana, razen na priobalnih zemljiščih, ki jih tvorijo zemljiške parcele številka: 680, 679, 665, 1099/1, 838, 854 in 195/2, 193/1, vse k. o. Idrija mesto.
4. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz 2. in 3. člena te uredbe se vnese kot podatek v zemljiški kataster oziroma v evidenco pravnih režimov po predpisih o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2003-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0221
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost