Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5553. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu REVOZ, stran 18592.

Na podlagi 30. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je župan Mestne občine Novo mesto dne 9. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka o lokacijskem načrtu REVOZ
1. člen
Javno se razgrne: Odlok o lokacijskem načrtu Revoz.
2. člen
Za območje velikosti 40,5 ha je v veljavi zazidalni načrt za Industrijo motornih vozil (IMV) v Novem mestu (Skupščinski Dolenjski list št. 9/69), za tokratni lokacijski načrt pa je plansko izhodišče podal Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen 2000/1, ki se nanaša na urbanistično zasnovo Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02).
Lokacijski načrt opredeljuje območje urejanja z določenimi namembnostmi po conah. Predlog je izdelan v dveh variantah:
a) s tovarno Adria mobil znotraj območja in
b) s prevzemom območja Adrie mobil od strani Revoza.
Nekaj manj kot 65 ha površine (od tega Adria ca. 9 ha) se namenja avtomobilski industriji z končnimi možnostmi širitve na opredeljenem območju ob upoštevanju potreb mesta in prometa na stičiščih.
Predlog načrtuje razvojne možnosti dejavnosti na dani lokaciji in je izdelan ob upoštevanju predpisanih standardov za varstvo okolja ter spoštovanju izhodišč s področja varovanja kulturne in naravne dediščine.
3. člen
Prelog lokacijskega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih krajevnih skupnosti Kandija-Grm, Žabja vas in Gotna vas, in sicer trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bodo organizirane tudi javne obravnave v navedenih krajevnih skupnostih. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve ter javne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-06-826/03
Novo mesto, dne 9. decembra 2003.
Župan
Občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost