Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5551. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004, stran 18590.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS št. U-I-13/94-95, 45/94 – odl. US RS št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98,59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 31. člena statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 08/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je župan Občine Mislinja sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004
1
Financiranje funkcij občine ter njihovih nalog in drugih s predpisom določenih namenov se začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2004 za iste programe kot v letu 2003.
2
V obdobju začasnega financiranja, to je od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 40302/0002/2002
Mislinja, dne 9. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost