Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5542. Sklep o izločitvi enote Miškolin na lokaciji Dolsko 85A iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped, stran 18585.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) sta Mestni svet mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 20. 10. 2003 in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 8. seji dne 20. 11. 2003 sprejela
S K L E P
o izločitvi enote Miškolin na lokaciji Dolsko 85A iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped
1. člen
Enota Miškolin, ki deluje na lokaciji Dolsko 85A, Dol pri Ljubljani, se izloči iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pedenjped, Cerutova 6, Ljubljana, in organizira kot enota Osnovne šole Dol, na kateri imata ustanoviteljske pravice Občina Dol pri Ljubljani in Mestna občina Ljubljana.
Premoženje, ki ga je izločena enota uporabljala za opravljanje dejavnosti, je last Občine Dol pri Ljubljani.
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovanja izločene enote, prevzame enota Osnovne šole Dol iz prvega odstavka tega člena.
Delavci, ki so doslej opravljali delo v izločeni enoti, se razporedijo v enoto Osnovne šole Dol iz prvega odstavka tega člena.
2. člen
Po izločitvi enote iz zavoda iz prejšnjega člena tega sklepa, je Mestna občina Ljubljana edini ustanovitelj novo organiziranega vrtca Vrtec Pedenjped ter lastnica premoženja, ki ga vrtec uporablja za opravljanje dejavnosti.
Vrtec iz prejšnjega odstavka tega člena prevzame pravice in obveznosti, ki izhajajo iz delovanja dosedanjega vrtca, razen pravic in obveznosti iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-3/2003-6
Ljubljana, dne 20. oktobra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.
Št. 64001-0001/2003
Dol pri Ljubljani, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

AAA Zlata odličnost