Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5530. Sklep o začasnem financiranju Občine Dravograd, stran 18565.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95, 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 90/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00 in 51/02), 32., 33. in 34. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 103. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/2003) je županja Občine Dravograd dne 8. 12. 2003 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dravograd
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2004, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih, s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje), začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Dravograd (MUV, št. 5/2003) za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december 2003.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto (2. točka 32. člena ZJF).
4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2004 (3. točka 32. člena ZJF).
5. člen
Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu z zakonom in drugimi predpisi ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka.
Neposredni uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana/je s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 405-04-1/2003-31
Dravograd, dne 8. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost