Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5511. Proračun Republike Slovenije za leto 2005 (DP2005), stran 18280.

Na podlagi devetega odstavka 2. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001 in 30/2002) in 162. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. decembra 2003 sprejel
P R O R A Č U N
Republike Slovenije za leto 2005 (DP2005)
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Proračun Republike Slovenije za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2005.
Št. 411-01/03-76/1
Ljubljana, dne 12. decembra 2003.
EPA 1005-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost