Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2003 z dne 23. 12. 2003

Kazalo

5510. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (DP2004-A), stran 18025.

Na podlagi devetega odstavka 2. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001 in 30/2002) in osmega odstavka 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/2002) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. decembra 2003 sprejel
S P R E M E M B E P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2004 (DP2004-A)
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2004 se določa v naslednjih zneskih:
Spremenjeni proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne izvrševati z dnem začetka uporabe Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/2003).
Št. 411-01/01-68/2
Ljubljana, dne 12. decembra 2003.
EPA 1004-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost