Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003

Kazalo

5506. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izračun kazalnikov, stran 18017.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena sklepa o letnem poročilu zavarovalnic – SKL 2002 (Uradni list RS, št. 111/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za izračun kazalnikov
1. člen
Dosedanja 8. točka v 2. členu se spremeni in se na novo glasi:
»8. Učinke naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta) se izračuna kot:
Donos naložb
---------------------------------------------------------------- x 100
(Stanje naložb na začetku leta + stanje naložb na koncu leta )/2
8.1. Za naložbe kritnih skladov življenjskih zavarovanj:
 Konto 77*-73*
----------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto03+del08+del18)na začetku leta+(konto03+del08+del18)na koncu leta ))/2
 
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih
zavarovanj
8.2. Za naložbe kritnih skladov življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje
Konto 77*-73*
----------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto04+del08+del18)na začetku leta+(konto04+del08+del18)na koncu leta ))/2
 
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad življenjskih
zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje
8.3. Za naložbe kritnih skladov zdravstvenih zavarovanj
Konto 77*-73* x 100
----------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto05+del08+del18)na začetku leta+(konto05+del08+del18)na koncu leta ))/2
 
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad zdravstvenih
zavarovanj
8.4. Za naložbe kritnih skladov drugih vrst zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije
Konto 77*-73*
----------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto06+del08+del18)na začetku leta+(konto06+del08+del18)na koncu leta ))/2
 
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritni sklad drugih vrst
zavarovanj, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije
8.5. Za naložbe kritnega premoženja razen kritnih skladov
Konto 77*-73*
----------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto07+del08+del18)na začetku leta+(konto07+del08+del18)na koncu leta ))/2
 
* prihodki in odhodki od naložb, ki predstavljajo kritno premoženje razen kritnih
skladov
8.6. Za naložbe, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
Konto 77*-73*
----------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto02+del08+del18)na začetku leta+(konto02+del08+del18)na koncu leta ))/2
 
* prihodki in odhodki od naložb, ki niso financirani iz zavarovalno-tehničnih
rezervacij«
2. člen
Za 18. točko 2. člena se dodajo nove točke, ki se glasijo:
»19. Čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala in zavarovalno-tehničnih rezervacij se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
--------------------------------------------------------------------------- x 100
Povprečno stanje kapitala+povprečno stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij
-za zavarovalnice
Konto750+752-754-755
---------------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto 90+91+92+93+94)na začetku leta + (konto 90+91+92+93+94)na koncu leta))/2 +
((Konto 97+98)na začetku leta + (konto 97+98)na koncu leta))/2
-za pozavarovalnice
Konto 750+753-755
---------------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto 90+91+92+93+94)na začetku leta + (konto 90+91+92+93+94)na koncu leta))/2 +
(Konto 98na začetku leta + konto 98na koncu leta)/2
20. Čista obračunana zavarovalna premija glede na povprečno stanje kapitala se izračuna kot:
Čista obračunana zavarovalna premija
------------------------------------ x 100
Povprečno stanje kapitala
-za zavarovalnice
Konto 750+752-754-755
------------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto 90+91+92+93+94)na začetku leta+(konto 90+91+92+93+94)na koncu leta ))/2
-za pozavarovalnice
Konto 750+753-755
------------------------------------------------------------------------------- x 100
((Konto 90+91+92+93+94)na začetku leta+(konto 90+91+92+93+94)na koncu leta ))/2
21. Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij glede na čiste prihodke od zavarovalnih premij se izračuna kot:
Povprečno stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
-------------------------------------------------------- x 100
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
-za zavarovalnice
((Konto97+98)na začetku leta+(konto97+98)na koncu leta))/2
---------------------------------------------------------- x 100
Konto 750+752-754-755+/-756+/-757+/-758
-za pozavarovalnice
(Konto 98 na začetku leta + konto 98 na koncu leta )/2
------------------------------------------------------ x 100
Konto 750+753-755+/-756+/-758
22. Kapital glede na čisto prenosno premijo se izračuna kot:
    Kapital
---------------------- x 100
Čista prenosna premija
 
  Konto 90+91+92+93+94
---------------------- x 100
    Konto 980
23. Kapital glede na obveznosti do virov sredstev se izračuna kot:
       Kapital
------------------------------ x 100
 Obveznosti do virov sredstev
 
  Konto 90+91+92+93+94
---------------------- x 100
   Stanje pasive
24. Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije glede na obveznosti do virov sredstev se izračunajo kot:
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
-------------------------------------- x 100
Obveznosti do virov sredstev
-za zavarovalnice
Konto 97+98
------------- x 100
Stanje pasive
-za pozavarovalnice
   Konto 98
--------------- x 100
 Stanje pasive
25. Čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije se izračunajo kot:
Čiste matematične rezervacije
-------------------------------------- x 100
Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
 
   Konto 97
------------- x 100
 Konto 97+98
26. Kosmata obračunana zavarovalna premija glede na število redno zaposlenih.
Kazalnik se izračuna kot:
 Kosmata obračunana zavarovalna premija
---------------------------------------
   Povprečno število zaposlenih
 
       Konto 750
-------------------------------
  Povprečno število zaposlenih
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost