Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003

Kazalo

5499. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem za kulturni spomenik državnega pomena, stran 17957.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem
za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Cerkve sv. Ruperta v Šentrupertu na Dolenjskem za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik obsega zemljišče, parcelno številko 29/12, k.o. Šentrupert. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu v izvornem merilu 1: 1000 z dne 9. 9. 2003 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Meja vplivnega območja je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo – Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-23
Ljubljana, dne 11. decembra 2003.
EVA 2003-3511-0074
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina