Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2003 z dne 22. 12. 2003

Kazalo

5495. Uredba o dopolnitvi uredbe o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov, stran 17955.

Za izvrševanje 139. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov
1. člen
V uredbi o pridobivanju in posredovanju podatkov med organi javne uprave za potrebe upravnih postopkov (Uradni list RS, št. 38/02) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8a. člen
Upravljavec uradne evidence, ki je zaradi izvajanja te uredbe zaprošen za posredovanje podatkov iz uradne evidence, mora zaprošene podatke posredovati brezplačno.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-09/2002-2
Ljubljana, dne 18. decembra 2003
EVA 2003-1711-0122
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost